• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE PDF Drukuj Email

Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:imagesca1cg5q1

  1. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, organizowane u uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów.
  2. Zajęcia logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 dzieci.
  3. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

O objęciu dziecka zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły, przy czym objęcie ucznia tymi zajęciami wymaga zgody rodzica.