• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
PDF Drukuj Email

Zajcia specjalistyczne organizowane w miar potrzeby to:imagesca1cg5q1

  1. Zajcia korekcyjno - kompensacyjne, organizowane u uczniw, u ktrych stwierdzono specyficzne trudnoci w uczeniu si. Zajcia prowadz nauczyciele posiadajcy przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestnikw zaj wynosi do 5 uczniw.
  2. Zajcia logopedyczne, organizowane dla uczniw z zaburzeniami mowy, ktre powoduj zakcenia komunikacji jzykowej. Zajcia prowadz nauczyciele posiadajcy przygotowanie w zakresie logopedii. Liczba uczestnikw zaj wynosi do 4 dzieci.
  3. Zajcia socjoterapeutyczne oraz inne zajcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniw z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniajcymi funkcjonowanie spoeczne. Liczba uczestnikw zaj wynosi do 10 uczniw.

O objciu dziecka zajciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoy, przy czym objcie ucznia tymi zajciami wymaga zgody rodzica.

 

Menu witryny

Przedszkole

Szkoa podstawowa