• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
POMOC RZĄDOWA - WYPRAWKA SZKOLNA PDF Drukuj Email

 Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”,

polega na dofinansowaniu zakupu podręczników. Z Programu Wyprawka Szkolna 2014 mogą skorzystać:

• uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;
•  uczniowie:
1) słabowidzący,
2) niesłyszący,
3) słabosłyszący,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej

 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

• uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 Komu przysługuje pomoc:

1)    Uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 539 zł netto na osobę w rodzinie

2)    W przypadku uczniów, którzy nie spełniają ww. kryterium dochodowego zachowano możliwość ubiegania się o pomoc dla ucznia, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Każda gmina ma możliwość przyznać taką pomoc do 5% uczniów z klas objętych programem, przekazując dyrektorom szkół limit uczniów, którym dyrektor szkoły może udzielić pomocy poza ww. kryterium dochodowym.

3)  Uczniom niepełnosprawnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na kryterium dochodowe.

Wniosek  należy złożyć u pedagoga w terminie do 4 września 2014 r.

 Pobierz wniosek

Wniosek można również otrzymać w sekretariacie szkoły.

Pomoc finansowa będzie realizowana po otrzymaniu przez dyrektora szkoły środków na dofinansowanie do zakupu podręczników – po przedłożeniu przez wnioskodawcę dowodu zakupu (faktury).

  

 
ORGANIZACJA DNIA 1 WRZEŚNIA PDF Drukuj Email

rozpoczecie roku 

8.45 - spotkanie z wychowawcami przed szkołą, wspólne wyjście do Kościoła w Dajtkach,

9.00 - Msza święta,

9.45 - zapalenie zniczy pod Dębami Katyńskimi (upamiętnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej),

10.00 - uroczysty apel na placu apelowym,

po apelu spotkania z wychowawcami w klasach wg następującego grafiku:

 • oddział przedszkolny - 116 (dawny pokój nauczycielski)
 • klasa Ia - sala 120
 • klasa Ib - sala 118
 • klasa Ic - sala 211
 • klasa Id - sala 202
 • klasa IIa - sala 117
 • klasa IIb - sala 119
 • klasa IIc - sala 113 (dawna świetlica)
 • klasa IIIa - sala 102
 • klasa IIIb - sala 114
 • klasa IVa - sala 203
 • klasa IVb - sala 209
 • klasa IVc - sala 210
 • klasa Va - sala 039
 • klasa Vb - sala 040
 • klasa VIa - sala 017
 • klasa VIb - sala 038
 • klasa VIc - sala 208
 
UWAGA! BŁĄD W WYPRAWCE PIERWSZOKLASISTY PDF Drukuj Email

Uwaga rodzice pierwszaków! W wyprawce pierwszoklasisty, którą otrzymali Państwo na zebraniu w czerwcu, pojawił się błąd. Zeszyty, jakie należy kupić dziecku, to zwykłe zeszyty 16 kartkowe (format A5) w trzy linię i w kratkę. W wyprawce błędnie pojawiła się informacja o zeszytach formatu A4.

Przepraszamy!

 
NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Dragosz   
poniedziałek, 04 sierpnia 2014 14:00

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko referenta. 

Dokumenty do pobrania:

- ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne na stanowisko referenta,

- wyniki naboru.

Poprawiony: czwartek, 28 sierpnia 2014 07:41
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14