• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
ZEBRANIA Z RODZICAMI PDF Drukuj Email

Zebrania z rodzicami odbęda się 4 września 2014 r. (czwartek):zebranie

  • - klasy I - III: godz. 16.30,
  • - klasy IV - VI: godz. 18.00.

Szczegółowy harmonogram - do pobrania.

 
plan lekcji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Tańska   
poniedziałek, 01 września 2014 13:47

plan lekcji

Poprawiony: poniedziałek, 01 września 2014 13:55
 
STYPENDIUM SZKOLNE PDF Drukuj Email

„Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyn na rok szkolny 2014-2015” – stypendium szkolne

Przypominamy Państwu, że  zgodnie z §8 pkt.4 Uchwały Rady Miasta Olsztyn Nr XIX/295/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna, można składać do szkoły wnioski o przyznanie stypendium w terminie do 15 września 2014r.

 

Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi 456,00 zł netto.

 

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium można otrzymać w MOPS –

 tel.: 89 534 65 25 lub na stronie internetowej MOPS www.mops.olsztyn.prv.pl w zakładce stypendium szkolne.

 

Wnioski są do pobrania u pedagoga oraz w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej MOPS http://www.mops.olsztyn.prv.pl.

 
POMOC RZĄDOWA - WYPRAWKA SZKOLNA PDF Drukuj Email

 Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”,

polega na dofinansowaniu zakupu podręczników. Z Programu Wyprawka Szkolna 2014 mogą skorzystać:

• uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;
•  uczniowie:
1) słabowidzący,
2) niesłyszący,
3) słabosłyszący,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej

 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

• uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 Komu przysługuje pomoc:

1)    Uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 539 zł netto na osobę w rodzinie

2)    W przypadku uczniów, którzy nie spełniają ww. kryterium dochodowego zachowano możliwość ubiegania się o pomoc dla ucznia, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Każda gmina ma możliwość przyznać taką pomoc do 5% uczniów z klas objętych programem, przekazując dyrektorom szkół limit uczniów, którym dyrektor szkoły może udzielić pomocy poza ww. kryterium dochodowym.

3)  Uczniom niepełnosprawnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na kryterium dochodowe.

Wniosek  należy złożyć u pedagoga w terminie do 4 września 2014 r.

 Pobierz wniosek

Wniosek można również otrzymać w sekretariacie szkoły.

Pomoc finansowa będzie realizowana po otrzymaniu przez dyrektora szkoły środków na dofinansowanie do zakupu podręczników – po przedłożeniu przez wnioskodawcę dowodu zakupu (faktury).

  

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14